Podešavanje programa za slanje e-pošte preko Outlook 2007 client-a:
1. Tools->Accounts...

2.Prozor: Accounts Settings:
Kliknite na: New...
3.Izaberite: Add New E-mail Accounts -> Microsoft Exchange, POP3,IMAP or HTTP
4.Kliknite na: Next

5. Prozor: Add New E-mail Account - Auto Account Setup
Izaberite: Manually Configure server settings or....
Kliknite na: Next

6. Izaberite: Internet E-mail

7. Upišite Vaše podatke

8. Kliknite na :
More Settings
(drugi prozor) Outgoing Server
Čekirajte: My outgoing server (SMTP)....kao na slici
Kliknite na OK, čime zatvarate prozor
Kliknite Next

9. Ovim ste zavrsili podešavanja za e-mail, i možete zatvoriti prozor klikom na Finish

10. Za korisnike koji već imaju podešen account od 2009.04.15 treba da izvrše i ova dodatna podešavanja Tools->Accounts Settings..

11. Izaberite vaš account sksyu.net/(sks.co.rs - zavisno koji ste domain), kliknite -> Change
Dobijate prozor kao pod tačkom 7 (gde su već Vaši podaci)
Ponovite postupak kao pod tačkom 8