Podešavanje programa za slanje e-pošte preko MS Outlook Express client-a: 1. Tools->Accounts...

2. Internet Accounts: Add->Mail...

3. Display name: ime i prezime 4. Next

5. E-mail address: e-mail adresa 6. Next

7. My incoming mail server is a POP3 server.
8. Incoming mail server: pop3.sksyu.net
9. Outgoing mail (SMTP) server: smtp.sksyu.net
10. Next

11. Account name: korisničko ime
12. Password: lozinka
13. Remember password
14. Next

15. Finish

16. Od 2009.04.15 potrebno je podesiti i sledeće, i za postojeće korisnike (koraci 16-20):
Tools->Accounts..

17. Od 2009.04.15 potrebno je podesiti i sledeće, i za postojeće korisnike (koraci 16-20):
Nakon izabranog accounta sksyu.net/(sks.co.rs - zavisno koji ste domain), kliknite -> Properties

18. Od 2009.04.15 potrebno je podesiti i sledeće, i za postojeće korisnike (koraci 16-20):
Pojavljuje se prozor ..Properties

19. Od 2009.04.15 potrebno je podesiti i sledeće, i za postojeće korisnike (koraci 16-20):
Izaberite opciju Servers, Clickom -> aktivirajte opciju My server requires....

20. Od 2009.04.15 potrebno je podesiti i sledeće, i za postojeće korisnike (koraci 16-20):
Ako u istom prozoru kliknete na Setting dobićete sledeći prozor