IncrediMail: Tools -> Accounts->Add

IncrediMail: 2.Podešavanje osnovnih parametara

IncrediMail: 3.Podešavanje osnovnih parametara

IncrediMail: 4.Podešavanje osnovnih parametara