EUDORA mail klijent: Tools -> Options

EUDORA: 2.Podešavanje osnovnih parametara

EUDORA: 3.Podešavanje osnovnih parametara

EUDORA: 4.Podešavanje osnovnih parametara

EUDORA: 5.Podešavanje osnovnih parametara

EUDORA: 5.Podešavanje osnovnih parametara