Az internethasználat általános feltételei

ÁLTALÁNOS MEGAHTÁROZÁSOK

1 cikkely

Az internet szolgáltatás feltételei modemes illetve Wi-Fi/vezeték nélküli hálózat esetén is egyformán vonatkozik mind a szolgáltatóra illetve a fogyasztóra. Jogilag előírt feltételek határozzák meg az internet szolgáltatását illetve annak használatát.

2 cikkely

A továbbiakban a következő rövidített elnevezéseket alkalmazzuk:

A műszaki leírás az RFC dokumentumain alapszik, amelyben definiálva van az internet protokoll. Az RFC dokumentumai hivatalosan is fellelhetőek a következő címen: www.ietf.org

3 cikkely

A SZOLGÁLTATÓ és a FELHASZNÁLÓ eltérhet az általános feltételekben megfogalmazottaktól, szolgáltatásban illetve felhasználásban, amennyiben egymás között máshogyan szerződnek.

4 cikkely

FELHASZNÁLÓNAK minősül minden jogi illetve privát személy (egyén) akinek a kérésére az Internet használatára alkalmas eszközét a SZOLGÁLTATÓ a hálózatára kapcsolja, mely része a globális világhálónak.

5 cikkely

Amennyiben a meghatározott feltételek megvalósulnak, minden érdekelt jogi illetve fizikai személy (a továbbiakban: személy) FELHASZNÁLÓVÁ válhat, amint a SZOLGÁLTATÓ rákapcsolja a hálózatára és használni kezdi azt.

Az adott személy, aki FELHASZNÁLÓVÁ szeretne válni, a SZOLGÁLTATÓHOZ fordul a kérelmével, amin szerepelnek az adatai valamint a pontos hely ahol hozzáférést szeretne, azaz kérvényezi a rákapcsolást.

A SZOLGÁLTATÓ elbírálja a kérelmet a rákapcsolódásról és válaszol az érdeklődő személynek a döntéséről. A válasza két féle lehet:

Amennyiben a SZOLGÁLTATÓ jóváhagyja a kérelmet, hozzáférést biztosít a rákapcsolódáshoz a központi szerveréhez a kérelmező személynek.

Az árjegyzék és az általános feltételek megismerése után a személy FELHASZNÁLÓVÁ válik, saját aláírásával látja el az elismerő nyilatkozatát és ezúton kéri a rákapcsolását a hálózatra.

6 cikkely

Ahhoz, hogy a SZOLGÁLTATÓ jóváhagyóan döntsön az érdeklődő személy kérelmére, elkerülhetetlen, hogy a FELHASZNÁLÓ részéről a következő előfeltételek teljesüljenek:

A SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot arra, hogy visszautasítsa a kérelmet, amennyiben az érdeklődő személlyel már korábban szakított meg FELHASZNÁLÓI viszonyt büntető eljárás során.

7 cikkely

A FELHASZNÁLÓNAK lehetővé kell tennie, hogy a SZOLGÁLTATÓ az adott helyszínen terepszemlét tehessen, ugyanis le kell ellenőrizni, hogy a különféle felszerelésekhez mérten, mik a lehetőségek a rákapcsolás megvalósításához.

Amennyiben a FELHASZNÁLÓ nem biztosít feltételeket erre a SZOLGÁLTATÓNAK a kérelem aláírásától számított 60 napon belül, azt úgy értelmezzük, hogy elállt a kérelmében aláírtaktól.

Amennyiben a FELHASZNÁLÓ biztosítja a feltételeket a helyszín felmérésére a rákapcsoláshoz, a SZOLGÁLTATÓ 30 napon belül köteles a megfelelő szereléseket és beállításokat elvégezni és rákapcsolni a saját hálózatára.

A rákapcsolást a hálózatra a SZOLGÁLTATÓ által meghatalmazott személy végzi, ha ez máshogy nincsen megfogalmazva.

8 cikkely

A FELHASZNÁLÓ felelős azért, hogy a saját környezetében lévő felszerelést olyan állapotban tartsa az előírtaknak megfelelően, hogy az alkalmas legyen a megfelelő internet és adatforgalom lebonyolítására.

Továbbá mindezek használatával ne zavarja:

A FELHASZNÁLÓ semmi esetben se javíthatja, alakíthatja, illetve cserélheti a (WiFi) vezeték nélküli felszerelést, amely csatlakozik a SZOLGÁLTATÓ hálózatára annak írásos beleegyezése nélkül.

9 cikkely

A SZOLGÁLTATÓNAK jogában áll ellenőrizni a vezeték nélküli felszerelés állapotát a FELHASZNÁLÓNÁL és leellenőrizni, hogy az az általános feltételekben előírtaknak megfelelően van e tartva és használva. Többszöri ismétlődés esetén a FELHASZNÁLÓNAK jogában áll írásos felhatalmazást kérni, amit a SZOLGÁLTATÓ adott ki.

Amennyiben a felhatalmazott munkás az ellenőrzés során valamilyen alkalmatlanságot, hiányosságot, helytelenséget észlel, fel kell hívnia a FELHASZNÁLÓ figyelmét arra, hogy 7 napon belül helyre kell állítania az észlelt hiányosságot.

Írásos végzéssel a kezében, a SZOLGÁLTATÓ munkása, ideiglenesen lekapcsolhatja a FELHASZNÁLÓT a forgalomról amennyiben ilyen helytelenséget észlel.

Ha 7 napon belül a FELHASZNÁLÓ nem állítja helyre a hiányosságokat a felszerelésen az ideiglenes lekapcsolás alatt, a SZOLGÁLTATÓ úgy is határozhat, hogy megszakítja a FELHASZNÁLÓI viszonyt.

10 cikkely

A FELHASZNÁLÓ felelős:

INTERNET SZOLGÁLTATÁS

Az internetszolgáltatás fogalma

11 cikkely

Az internet szolgáltatás a következő szolgáltatásokat foglalja magába: rákapcsolódás technikai feltételeit lehetővé tenni, MODEM illetve WiFi/kábel nélküli berendezések telepítését, IP adatátvitelt, elektronikus posta adatátvitelét (a következőkben E-mail), web hosting, DNS, DataBase housing, internet hozzáféréshez felszerelés bérbeadását. A további szövegben az Internet szolgáltatás fogalma helyett csak SZOLGÁLTATÁSKÉNT fog szerepelni.

12 cikkely

A SZOLGÁLTATÁST a FELHASZNÁLÓ fizeti a SZOLGÁLTATÓ felé. Térítés az Internet szolgáltatás árjegyzéke alapján történik (a továbbiakban csak ÁRJEGYZÉK). A térítés a szolgáltatás időpontjában éppen érvényes ÁRJEGYZÉK alapján van meghatározva.

Az ÁRJEGYZÉKET a SZOLGÁLTATÓ határozza meg, valamint jogában áll önállóan megváltoztatni azt. Az árjegyzékben történő változásokról a SZOLGÁLTATÓNAK kötelessége minél rövidebb időn belül tájékoztatni a FELHASZNÁLÓT, legalább 7 nappal az árjegyzék érvénybeléptetése előtt.

A SZOLGÁLTATÓ a következőképpen tájékoztathatja a FELHASZNÁLÓKAT az árjegyzékben történő változtatásokról: E-mailben valamint a SZOLGÁLTATÓ nyilvános web oldalán (www.sksyu.net) az internet szolgáltatás és árjegyzék fülecskén.

Internet cím

13 cikkely

Internetcím (a továbbiakban IP cím), azonosítja az Internet eszközt az Interneten. Az IP cím négy háromjegyű számból tevődik össze pontokkal elválasztva egymástól, így teszi lehetővé a könnyebb kommunikációt, például 123.123.123.123 (a számok értéke 0 és 255 között mozoghat). Az IP cím lehet nyilvános illetve magán.

A nyilvános IP cím egyedülálló és egyedi az egész Interneten. A magán IP cím egyedi a SZOLGÁLTATÓ hálózatán belül. Minden berendezés, ami csatlakozik a HÁLÓZATHOZ kap egy IP címet.

Az IP címek kiosztása a FELHASZNÁLÓK felé statikus úton történik, amit a SZOLGÁLTATÓ által felhatalmazott személy határoz meg a hálózatra való rákapcsolódáskor, illetve dinamikus úton, ha modemes analóg telefonos rákapcsolódásról van szó. WiFi / kábel nélküli illetve kábeles rákapcsolódás esetén az IP cím csak az Internet kommunikációra szolgál a SZOLGÁLTATÓ felé és a FELHASZNÁLÓ számára nem lényeges.

A magán IP cím nem teszi lehetővé, a direkt kapcsolatot más Internet eszközökkel az Interneten ezért címátfordítást használ (NAT, Network Address Translation). Magán IP cím használatos amennyiben valamely berendezést nem szeretnénk láthatóvá tenni az Interneten.

IP cím kiosztása a FELHASZNÁLÓ valamely berendezésének SZOLGÁLTATÁSNAK minősül. A SZOLGÁLTÍATÓ határozza meg a berendezések számát, amelyek saját címet kapnak, a címek típusát (nyilvános illetve magán), az időt amennyire a címet kiosztja, mindezt a tarifacsomag illetve a többi szolgáltatás alapján, amit a FELHASZNÁLÓ kiválasztott. A FELHASZNÁLÓ Internet eszközeihez a SZOLGÁLTATÓ, meghatározott számú IP címet oszt ki a tarifacsomagnak megfelelően. A SZOLGÁLTATÓNAK jogában áll IP címet cserélni a FELHASZNÁLÓK Internet eszközeinél amennyiben ez nincs máshogyan meghatározva.

Rákapcsolás az Internetre

14 cikkely

A FELHASZNÁLÓ rákapcsolása az Internetre is szolgáltatásnak minősül, amikor is MODEM, WiFi (kábel nélkül), illetve kábeles installációval csatlakoztatva kapcsolódik a hálózatra. A FELHASZNÁLÓ Internet eszközeinek hálózatra kapcsolásának lebonyolításakor további aktivitások tartoznak a SZOLGÁLTATÓ feladatkörébe:

  1. A rákapcsolódás Technikai feltételeit lehetővé tenni, ami magába foglalja:
  2. A FELHASZNÁLÓ az aláírásával hitelesíti a SZOLGÁLTATÓ által felhatalmazott személy munka elvégzéséről kiállított adatlapját az elvégzett munka sikerességéről.

  3. Modem telepítése a FELHASZNÁLÓNÁL magába foglalja:
  4. A FELHASZNÁLÓ az aláírásával hitelesíti a SZOLGÁLTATÓ által felhatalmazott személy munka elvégzéséről kiállított adatlapját az elvégzett munka sikerességéről.

  5. Bekapcsolás a kikapcsolás után. A szolgáltatás aktivitása a SZOLGÁLTATÓ felszerelésétől függ.
  6. A rákapcsolódás átköltöztetése, egy olyan szolgáltatás, ami akkor jön létre, ha a FELHASZNÁLÓ változtatni szeretné a rákapcsolódása helyét, címét.

Abban az esetben, ha a kérvény technikailag kivitelezhető: (A)- technikai körülmények megvalósítása i (B)- a modem áthelyezése a FELHASZNÁLÓ által megadott új helyszínre, amit a SZOLGÁLTATÓ hajt végre megfelelő ellenszolgáltatás ellenében. Amennyiben ez az új helyszínen technikailag nem kivitelezhető a FELHASZNÁLÓ eldönti, hogy megszakítja-e a szerződést vagy tovább használja a szolgáltatást a régi helyen.

A felsoroltak mellett a FELHASZNÁLÓ a SZOLGÁLTATÓVAL megbeszélhet egyéb itt nem megfogalmazott technikai szolgáltatásokat a FELHASZNÁLÓ helyszínén. Ezekért a szolgáltatásokért a FELHASZNÁLÓ fizet térítést az árjegyzék és az ott eltöltött idő, helyszínre érkezés és egyéb költségek függvényében.

A FELHASZNÁLÓ felszerelésén végezhető szolgáltatások elvégzéséhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:

A FELHASZNÁLÓ lokációjának megváltozása

15 cikkely

Amennyiben a FELHASZNÁLÓ más címre illetve helyszínre költözik, erről a szándékáról a SZOLGÁLTATÓT azonnal értesítenie kell attól függetlenül, hogy WiFi/kábel nélküli vagy kábeles kapcsolódással rendelkezik. A FELHASZNÁLÓ kérvényezi a rákapcsolódása átköltöztetését. Amennyiben az új helyszínem a technikai körülmények alkalmasak, a rákapcsolódás átköltöztetése szolgáltatásként el lesz végezve.

Ha a technikai előfeltételek nem valósulnak meg, a szerződést a FELHASZNÁLÓ megszakíthatja, ettől kezdve a SZOLGÁLTATÓ semmilyen kötelezettséggel nem tartozik a FELHASZNÁLÓ irányába.

A SZOLGÁLTATÓ nem felel a továbbiakban a felhasználás megszakadásáért, illetve az ebből adódó egyéb lehetséges következmények és az összes felmerülő problémák miatt.

Az Internet forgalom átvitele

16 cikkely

Az Internet forgalom átvitele, Internet csomagokon keresztül történik (továbbiakban: IP csomag) a FELHASZNÁLÓ Internet felszerelése illetve bármilyen más felszerelés között az Interneten. Az Internet forgalom a következőképpen definiálható:

Minden IP csomagnak egyénileg megadott IP címe van, amelyek megmutatják ki a küldő és kinek van címezve a csomag.

Az Internet forgalom a FELHASZNÁLÓ és a SZOLGÁLTATÓ között korlátozott lehet a sebességét tekintve (másodpercenként meghatározott forgalom) mint ahogy meghatározott periódusban (pl. 1000 MB egy hónapra) a tarifacsomag alapján, amit a FELHASZNÁLÓ kiválasztott.

Minden IP csomag nagysága bajtokban van meghatározva, valamint a tarifacsomag kerete is. A forgalom bájtokaban van megadva (B jelezéssel) és nagyobb egységekben: kilobájtokban (1KB = 1024 B) és megabájtokaban (1 MB = 1024 KB = 1048576 B).

17 cikkely

A SZOLGÁLTATÓ az Internet csak egy kis részét tudja kontrolálni és nem tudja magára vállalni a felelősséget azért, hogy az útnak indított IP csomag az Internet felszerelésig célba is ér, valamint azt, hogy annak a tartalmához más hozzá ne férhessen valami úton.

Ha a szerződésben a SZOLGÁLTATÓ és FELHASZNÁLÓ között ez nincs precízebben megfogalmazva, a SZOLGÁLTATÓ felelősségteljesen törekszik arra, hogy az adatátvitel standard minőségben történjen.

18 cikkely

Modemes, WiFi illetve kábeles rákapcsolódás esetén a SZOLGÁLTATÓ köteles, hogy szakadásmentes Internetelérést biztosítson, kivételt képeznek a következő helyzetek:

19 cikkely

A SZOLGÁLTATÓ előre betervezett karbantartási munkálatait a felszerelésen, nem kell minden esetben előre bejelenteni. A megszakadás ebben az esetben nem lehet hosszabb 12 órásnál. A megszakadások teljes hossza egy hónapon belül nem haladhatja meg a 36 órát.

Nem előrelátott elemi (természeti) katasztrófa esetén, a kárelhárítás időbeli terjedelméért a SZOLGÁLTATÓ illetve ALSZOLGÁLTATÓ nem tud felelősséget vállalni.

Elektromos posta

20 cikkely

Elektronikus posta (a következőkben: E-mail) egy szolgáltatás, elektronikus levelek küldésére és fogadására az Interneten keresztül.

A küldemény tartalma lehet: szöveg, kép, hang illetve video anyag. A küldemény feladója illetve a címzettjét E-mail cím alapján lehet megkülönböztetni a következő séma szerint: felhasznalo_nev@domen_nev. A felhasznalo_nev egyedülálló a domenen belül, megnevezése: domen_nev. A domain_nev pontokkal van elhatárolva, amely meghatározza őt a hierarchiájában a jobb oldali végződése szerint. Az E-mail üzenetek formátumát RFC 822 standard határozza meg.

A SZOLGÁLTATÓ az általános internetprotokoll szerint nyújt a FELHASZNÁLÓINAK E-mail szolgáltatást. Az E-mail küldés és fogadás FELHASZNÁLÓ Internet felszerelésén keresztül megy végbe a SZOLGÁLTATÓ E-mail szerverének köszönhetően. Az E-mail küldés a SZOLGÁLTATÓ SMTP szerverén keresztül történik az SMTP protokollnak megfelelően (RFC 821), ami továbbküldi a levelet a végső címig. A FELHASZNÁLÓ címére érkezett levelek a SZOLGÁLTATÓ szerverén tárolódnak a MAILBOX-ban, amit a FELHASZNÁLÓ a POP3 protokoll (RFC 1939) segítségével ér el, az Internet eszközén (POP3 szerverről).

Az E-mail váltáshoz szükséges adatokat a SZOLGÁLTATÓ szerveréhez és minden szükséges információt a SZOLGÁLTATÓ (www.sksyu.net) a weboldalán közöl az INTERNETBEÁLLÍTÁSOK fül alatti menüben.

A SZOLGÁLTATÓ egyedülálló E-mail címet ad a FELHASZNÁLÓ részére. A SZOLGÁLTATÓ által kiosztott E-mail címek száma a FELHASZNÁLÓ által választott tarifacsomagtól és egyéb előre kiválasztott szolgáltatásoktól függ. A rendelkezésre álló források függvényében a küldött illetve fogadott levelek számát illetve méretét a MAILBOX-hoz mérten a SZOLGÁLTATÓ a meghatározott periódusban korlátozhatja.

A SZOLGÁLTATÓ az INTERNET csak kicsiny részét tudja kontrolálni, ezért nem vállalja magára a felelősséget, hogy a FELHASZNÁLÓ felé minden levél megérkezhet, illetve, hogy az egészben érkezik-e vagy, hogy bárki megtudja-e annak tartalmát. A SZOLGÁLTATÓ mindent megtesz ennek érdekében, hogy minden rendeltetésszerűen eljusson a rendeltetési helyére. Amennyiben nem elégedett a minőséggel, amit az SMTP szerver nyújt, kiegészítheti a szolgáltatást az elektronikus levelezést illetőleg a SZOLGÁLTATÓ által nyújtott lehetőségekhez mérten.

A SZOLGÁLTATÓNAK jogában áll automatizált eszközök igénybevételével ellenőrizni a számítógépes vírusok jelenlétét az E-mailekben, amelyek keresztül haladnak a szerverén. Amennyiben ilyen levelekre bukkan a SZOLGÁLTATÓ, korlátozhatja ezeknek a leveleknek az áthaladását az E-mail szerveren.

A szerveren csak azok a FELHASZNÁLÓK férnek hozzá a levelezéseikhez, akik tisztában vannak a helyes jelszavukkal. A SZOLGÁLTATÓ és a FELHASZNÁLÓ lehetőségekhez mérten, ennek érdekében mindent megtesz, hogy ez a jelszó titkos maradjon.

Web hosting

21 cikkely

A Web hosting egy olyan szolgáltatás, amely tartalmát a FELHASZNÁLÓ kérésére helyez el a SZOLGÁLTATÓ a Web szerveren, ami a HTTP protokoll útján lesz elérhető az Interneten. A Web hostinghoz a következő korlátozások tartoznak:

A Web felület lehet standard vagy személyre szabott (a FELHASZNÁLÓTÓL függ). A Web-es felület a FELHASZNALÓHOZ kötött, címzés alapján a következő megcímzés szerint működik http://users.nev_szolgaltato_domen/felhasználó (például http://users.sksyu.net/petar). A standard Web oldalak címe nem kapcsolódik a SZOLGÁLTATÓ nevéhez (például, http://www.vallalkozásneve.co.rs).

A FELHASZNÁLÓ Web oldala programkódokat használhat, amit a SZOLGÁLTATÓ megbeszélés szerint elérhetővé tehet a szerveren más adatokkal karöltve. amiért a FELHASZNÁLÓ és a SZOLGÁLTATÓ egyaránt felelnek. A Weboldal működéséhez szükséges programkódok, melyek a szerveren kerülnek elhelyezésre nem zavarhatják más adatok vagy programok működését az Interneten, amiért a FELHASZNÁLÓ és a SZOLGÁLTATÓ egyaránt felelnek.

A Weboldal tartalmát az FTP protokoll segítségével a FELHASZNALÓ szabadon változtathatja. A Weboldal megváltoztatásának feltétele csak a helyes jelszó használatán múlik, ennek a titokban tartásáért a SZOLGÁLTATÓ és a FELHASZNÁLÓ is egyformán felelnek.

DNS szolgáltatások

22 cikkely

A DNS szolgáltatások alapszolgáltatásként említhetőek, amik a szimbolikus Interneten használatos neveket IP címmé formázzák és fordítva. Az említett szolgáltatás szerveren lévő adatok segítségével valósul meg. A nevek IP címmé formázásával kapcsolatos szolgáltatás (oda-vissza) kötelező és térítésmentes.

A FELHASZNÁLÓ domenjének regisztrációja meghatározott hierarchia szerint történik hivatalos szerveknél.

A DNS Hosting szolgáltatás az adatkapcsolatok elhelyezésén és összekapcsolásán alapszik, hogy a FELHASZNÁLÓ domenja, adatai elérhetőek legyenek ilyen módon.

DataBase hosting

23 cikkely

DataBase hosting egy olyan szolgáltatás, ami magába foglalja a FELHASZNÁLÓ adatbázisának elhelyezését a SZOLGÁLTATÓ szerverén, valamint lehetővé teszi, hogy ezek az adatok elérhetőek legyenek. Az adatbázis típusát a SZOLGÁLTATÓ határozza meg a technikai lehetőségeihez, valamint az üzletpolitikájához mérten.

A DataBase hosting szolgáltatáshoz a következő korlátozó tényezők tartoznak:

A SZOLGÁLTATÓ adatbázisa korlátozott hozzáférésű, azok a FELHASZNÁLÓK férnek hozzá, akik birtokába vannak a megfelelő belépési kódoknak. A SZOLGÁLTATÓ és a FELHASZNÁLÓ egyaránt felelősek azért, hogy ezek a belépési kódok titokban maradjanak a lehetőségeknek megfelelően.

Server housing

24 cikkely

Server housing szolgáltatás a FELHASZNÁLÓ szerverének elhelyezését jelenti a SZOLGÁLTATÓNÁL direkt erre a célra előrelátott helyiségében. A SZOLGÁLTATÓ a következőket biztosítja a FELHASZNÁLÓ szerverének: internet kapcsolatot, elektromos ellátást, megfelelő működési körülményeket (megfelelő hőmérséklet, páratartalom...), a készülék fizikai megóvását és a szükséges szerver hozzáférést a FELHASZNÁLÓ részére. A következő korlátozó tényezők köthetőek a Server housing szolgáltatáshoz:

A SZOLGÁLTATÓ előírja a Server housing szolgáltatáshoz használt szerver technikai paramétereit, karakterisztikáit.

TARIFACSOMAG

25 cikkely

A tarifa csomag egy összetett szolgáltatást jelent, ami több dolgot is magába foglal, olyanokat, mint: rákapcsolódást az Internetre modemes, WiFi/drót nélküli illetve vezetékes kapcsolódást, adatátvitelt, IP cím kiosztást, E-mail szolgáltatást, DNS szolgáltatást, Web hosting szolgáltatást, stb.

A SZOLGÁLTATÓ az üzletpolitikájával összhangban nyújt meghatározott tarifacsomagokat, amelyeknek az árát az ÁRJEGYZÉKBEN közli.

A SZOLGÁLTATÓNAK jogában áll kicserélni a tarifacsomagokat és az ÁRJEGYZÉKET előzetes bejelentés nélkül, a FELHASZNÁLÓ a régi tarifacsomag lejártáig használhatja a már kifizetett csomagot.

26 cikkely

A FELHASZNÁLÓNAK lehetősége van a tarifacsomagok közül a legmegfelelőbbet kiválasztani az igényeinek megfelelően.

A FELHASZNÁLÓ egy adott csomagot választ az elkövetkezendő periódusra. A FELHASZNÁLÓNAK lehetősége van a következő periódusokban teljesen más tarifacsomagot választani, amennyiben saját elhatározása szerint máshogy nem dönt. A tarifacsomagot az elszámolási időszak megkezdése előtt kell kiválasztani. Amennyiben a FELHASZNÁLÓ az elszámolási időszak kezdete előtt nem jelzi ilyen jellegű szándékát, abban az esetben az aktuális csomag kerül meghosszabbításra az elkövetkezendő időszakra. A FELHASZNÁLÓ a tarifacsomag megváltoztatására vonatkozó szándékát kérelmi adatlap kitöltésével megteheti, illetve a SZOLGÁLTATÓ befizető helyén is jelezheti szándékát, hogy engedélyezésre kerülhessen a módosítás.

Amennyiben a tarifacsomag eltörlésre kerül, a FELHASZNÁLÓ választ egy neki legjobban megfelelő tarifacsomagot, amennyiben ezt időben nem teszi meg, a SZOLGÁLTATÓ a meglévőhöz legjobban hasonlító aktuális csomagot fogja kiválasztani a részére.

27 cikkely

A tarifacsomag a következő jellemzőkkel bír:

Az elszámolási időszak az az időszak, amiben a szolgáltatás nyújtva van. Szabály szerint az elszámolási időszak egy hónapot ölel fel. A FELHASZNÁLÓ előfizet a szolgáltatásért a SZOLGÁLTATÓNAK a meghatározott elszámolási időszakra.

Az adatátviteli sebesség bit/másodpercekben van meghatározva, valamint kilobit/másodpercben (1024 bit/másodperc) vagy megabit/másodperc (1.048.576 bit másodpercenként). A használatos rövidítések a következők: bps, kbps, Mbps. Az adatforgalom lekövetésére mindkét irányban lehetőség van, ez és az aktuális árjegyzék segítségével történik a megfizettetés.

Amennyiben a szolgáltatás megfizetése az átvitt forgalom arányával megegyezik, a díj úgy van meghatározva, mint az adatmennyiség egységárának és mennyiségének szorzata. Egy bizonyos mennyiségű forgalmat magában foglalhat az előfizetési díj, ilyenkor az aktuális forgalom mennyisége szerepel az árban. Amennyiben a FELHASZNÁLÓ túllépi a maximálisan megengedett még ki nem egyenlített forgalmat, jogunkban áll a szolgáltatást megszüntetni.

A forgalom mérése és a mérési adatok tárolása

28 cikkely

Az Internet forgalmat a FELHASZNÁLÓ készülékétől mér a SZOLGÁLTATÓ és ezt fizetteti meg a FELHASZNÁLÓVAL.

Teljes forgalom mérést WiFi/drót nélküli illetve kábeles szolgáltatás esetében is a SZOLGÁLTATÓ az adatáthaladást mérő szerverén végez pontos időintervallumokban. Ezeket az adatokat az adatbázisban helyezi el, ahol követhető a rendszer működése, valamint a megfizettetés is. A FELHASZNÁLÓ ezekhez az adatokhoz minden pillanatban hozzáférhet a SZOLGÁLTATÓ weboldalán a felhasználónév és jelszó beírásával.

A szolgáltatások megfizettetése

29 cikkely

Minden szolgáltatást, amit a SZOLGÁLTATÓ elvégez a FELHASZNÁLÓ részére, számlán keresztül kerül elszámolásra, melynek részletes adatait a SZOLGÁLTATÓ a FELHASZNÁLÓVAL előre közöl. Ez alól kivételt képeznek a különféle beavatkozások, rákapcsolódás javítása és hasonló szolgáltatások, amit közvetlenül a munka elvégzése után állít ki a SZOLGÁLTATÓ számlán.

A számlát postai úton küldi ki. A befizetés határideje a postára adástól számított 7 nap, ami mellett a kézbesítés dátuma még figyelembe vehető.

Amennyiben valamilyen okból kifolyólag nem érkezik számla az elvégzett szolgáltatásért, a FELHASZNÁLÓ kötelezettsége, hogy kapcsolatot létesítsen a SZOLGÁLTATÓVAL a számla érkezéséről. A FELHASZNÁLÓK befizetéseiket a SZOLGÁLTATÓ folyószámla számára fizethetik be. Privát személyek lehetőségük van befizetni a SZOLGÁLTATÓ befizető helyein is.

Határidőn túli befizetés vagy egyéb szabályszegés esetén a SZOLGÁLTATÓNAK jogában áll írásbeli figyelmeztetést küldeni a FELHASZNÁLÓ részére. A SZOLGÁLTATÓNAK jogában áll kártérítést követelni az árjegyzékének megfelelően.

A SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot arra, hogy határidőn túli befizetés esetén ideiglenesen felfüggesztheti a szolgáltatást vagy kizárja a FELHASZNÁLÓT a rendszeréből, amíg a tartozást ki nem egyenlíti. Határidőn túli fizetés által okozott kikapcsolás után, az újrakapcsolódás megfizettetése az aktuális árjegyzék alapján történik. A SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot arra, hogy határidőn túli befizetésre törvényileg meghatározott kamatot számoljon fel a kiszámlázott összegre.

A FELHASZNÁLÓ megengedhetetlen viselkedése

30 cikkely

A FELHASZNÁLÓ viselkedése akkor számít megengedetlennek, amennyiben nem tartja be a SRJ jogi előírásait és a nemzetközi jogot, egyezményeket, előírásokat, kódexeket, amiket a SZOLGÁLTATÓ javasol. A FELHASZNÁLÓNAK megengedhetetlen a viselkedése amennyiben:

A vírusok és egyéb programok fertőző vagy romboló tulajdonságait.

A SZOLGÁLTATÓ kötelessége

31 cikkely

Amikor a SZOLGÁLTATÓ úgy értékeli, hogy a FELHASZNÁLÓ viselkedése megengedhetetlen, jogában áll a FELHASZNÁLÓT szóban vagy írásban figyelmeztetni, hogy felfüggeszti a FELHASZNÁLÓ szolgáltatását amennyiben tovább folytatja ezt a viselkedést és eleshet a szolgáltatástól maximálisan 10 napig. Mindemellett a SZOLGÁLTATÓNAK jogában áll betekintést adni az illetékeseknek a FELHASZNÁLÓ adataiba és megengedhetetlen viselkedéséről beszámolni. Amennyiben a FELHASZNÁLÓ tovább folytatja ezt a viselkedését, a SZOLGÁLTATÓ megszakíthatja vele a szerződést és a FELHASZNÁLÓNAK felelnie kell az okozott károkért. A SZOLGÁLTATÓ értékelése akkor kerül értékelésre, ha felmerül a FELHASZNÁLÓ megengedhetetlen viselkedésének alapos gyanúja.

A SZOLGÁLTATÓ további kötelezettségei

32 cikkely

A felsorolt kötelezettségek mellett a SZOLGÁLTATÓ köteles:

A SZOLGÁLTATÓ korlátozott felelősségei

33 cikkely

A SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget azokra a tényezőkre, fennakadásokra, késésekre, amikre Internet szolgáltatás közben nincsen konkrét behatása. A SZOLGÁLTATÓ nem felel a telefonvonal szabályos működéséért, amit bérel a TELEKOM-tól, amennyiben a szolgáltatás fennakadása kizárólag ilyen okból történik, amire nincs hatása.

A SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget azokért a károkért, amiket FELHASZNÁLÓ okoz egy másik FELHASZNÁLÓ irányába.

A SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget a személyjogsértésekért, FELHASZNÁLÓ biztonságáért az Interneten, amit egy harmadik személy okoz.

A SZOLGÁLTATÓ nem felel az információk pontosságáért és biztonságosságáért, amit a FELHASZNÁLÓK megosztanak egymással az Interneten.

A SZOLGÁLTATÓ nem felel a károkért a FELHASZNÁLÓ vagy egy harmadik személy irányába a FELHASZNÁLÓ felelősségéért, ami az adatok védelmét illeti.

A SZOLGÁLTATÓ nem garantálja az Internetről letöltött fájlok tisztaságát, biztonságát számítógépes vírusok, fertőző tulajdonságoktól való védettséget. A FELHASZNÁLÓ felelős az ilyen és hasonló programok kiszűréséért. A SZOLGÁLTATÓ nem felelős az ilyen jellegű károkért.

A SZOLGÁLTATÓ nem felelős a kellemetlenségekért a WIRELESS kommunikációban, valamint az adatok biztonságáért a FELHASZNLÓ számítógépén és azon keresztülhaladó adatokért standard rádióhullámokon 802.11b 2.4 GHz -en.

FELHASZNÁLÓ és SZOLGÁLTATÓ közötti kapcsolattartás

34 cikkely

A kapcsolattartás az Internet szolgáltatással kapcsolatban a FELHASZNÁLÓ és a SZOLGÁLTATÓ között írásban történik, e-mail -ben, illetve értesítések megjelenítésével a SZOLGÁLTATÓ web oldalán. Az e-mail értesítés kézbesítettnek tekinthető attól a naptól amikortól a FELHASZNÁLÓ postafiókjába kerül az értesítés. A FELHASZNÁLÓ postafiókja a SZOLGÁLTATÓNÁL található. A postafiók mely a SZOLGÁLTATÓNÁL van, számítógép tárhelyét jelenti. E tárhelyen a FELHASZNÁLÓ bejövő levelei találhatóak. A FELHASZNÁLÓ ezekhez a levelekhez bármikor hozzáférhet, és tetszés szerint letöltheti őket saját gépére.

FELHASZNÁLÓ törlésére vonatkozó feltételek

35 cikkely

A SZOLGÁLTATÓ nem köteles megtartani az inaktív FELHASZNÁLÓK fiókjait, ha azok megfelelnek az alábbiaknak:

36 cikkely

Befizetési lehetőségek és nyitva tartás a SZOLGÁLTATÓVAL kapcsolatban elérhető a SZOLGÁLTATÓ Web oldalán, www.sksyu.net címen.

37 cikkely

Az általános szerződési feltételek 2015.12.20.-ai dátummal lépnek hatályba és mindaddig érvényesek, míg a szolgáltató nem módosítja azokat.